20221129 08433829 listopada klas: VI, VII i VIII odwiedzili Lublin - obejrzeli wystawy w Muzeum Narodowym na Zamku Królewskim, zagłębili się w magię starożytnego Egiptu i odbyli spacer po lubelskim Starym Mieście i Placu Litewskim.

IMG 35781W piątek 25 listopada 2022 roku po raz kolejny odbyła się akcja „Wartościowe piątki”. Uczniowie wszystkich klas rozmawiali z pedagogiem i psychologiem na temat wartości, jaką jest wolność. Uczniowie zastanawiali się nad tym, czym dla nich jest wolność, co im ona daje i czy wolność ma swoje granice.

20221124 122519Zabawa andrzejkowa - 24 listopada 2022 r.

DSCN9447Nasza szkoła jest w trakcie realizacji działań rządowego „Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”- Priorytet 3. Ze środków wsparcia finansowego zostały zakupione nowe książki do biblioteki oraz elementy wyposażenia. Organizowane są działania promujące czytelnictwo: spotkanie autorskie, wystawy, konkursy. Zaangażowani uczniowie są nagradzani i wyróżniani z funduszu programowego.

20221118 084727Dnia 18 listopada 2022 r. nasza szkoła po raz kolejny świętowała Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. Z tej okazji cała społeczność szkolna miała możliwość zapoznania się i przypomnienia sobie podstawowych praw dziecka gwarantowanych przez „Konwencję o prawach dziecka” uchwaloną w 1989 roku przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych i ratyfikowaną przez Polskę w 1991 roku.

20221118 09354218 listopada br. uczniowie klas: VI, VII i VIII wzięli udział w spotkaniu z asp. Anną Podgórską z Powiatowej Komendy Policji w Krasnymstawie. Tematem było bezpieczeństwo młodych ludzi i odpowiedzialność za własne zachowania, mówiono o prawach i obowiązkach dzieci.