20230216 09034716 lutego uczniowie, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w I półroczu tego roku szkolnego, odebrali z rąk Pani dyrektor Małgorzaty Polichy stypendia. Gratulacje i słowa zachęty do dalszej wytężonej pracy dla: Mariki Barczuk, Emilii Dyśko, Oliwii Hawryluk, Mikołaja Husa i Elizy Szambelan. Wyrazy uznania dla Rodziców za wzorowe wychowanie dzieci i dbanie, by mogły rozwijać swoje pasje.