DSCN871514 i 15 grudnia chętni uczniowie brali udział w zajęciach z klockami LEGO. Nad pracą uczniów czuwała pani instruktor.