20221118 084727Dnia 18 listopada 2022 r. nasza szkoła po raz kolejny świętowała Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. Z tej okazji cała społeczność szkolna miała możliwość zapoznania się i przypomnienia sobie podstawowych praw dziecka gwarantowanych przez „Konwencję o prawach dziecka” uchwaloną w 1989 roku przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych i ratyfikowaną przez Polskę w 1991 roku.

Do przestrzegania praw najmłodszych regularnie mobilizuje UNICEF. Symbolicznym kolorem dnia, w którym szczególnie dużo mówi się o prawach dzieci, jest niebieski i ten kolor dominował na szkolnych korytarzach. Nasza szkoła od kilku lat należy do Klubu Szkół UNICEF.