20221118 09354218 listopada br. uczniowie klas: VI, VII i VIII wzięli udział w spotkaniu z asp. Anną Podgórską z Powiatowej Komendy Policji w Krasnymstawie. Tematem było bezpieczeństwo młodych ludzi i odpowiedzialność za własne zachowania, mówiono o prawach i obowiązkach dzieci.