20231221 101204W czwartek 21 grudnia przybył do nas podróżnik Mateusz Chołody, który zabrał uczniów klas IV-VIII w podróż po odległej Argentynie.

image 2023 12 21T17103054520 grudnia w SP w Małochwieju Dużym odbył się Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek. We wspólnm świątecznym koncercie wzięli udział uczniowie ze szkół w Krupem, Małochwieju Dużym i Siennicy Nadolnej. Celem spotkania było m.in.: popularyzowanie kolęd i pastorałek, kształtowanie wrażliwości artystycznej uczniów oraz odkrywanie i promowanie młodych talentów wokalnych. Spotkanie wprowadziło wszystkich obecnych w świąteczny nastrój.

image 2023 12 21T17061387120 grudnia uczniowie klas V-VIII spotkali się z edukatorem z Centrum Działań Profilaktycznych na warsztatach: uczniowie klas V-VI rozmawiali o „Palącym problemie”, w klasach VII i VIII także mówiono o używkach, a temat zajęć brzmiał:„Jestem wolny. Mam przewagę”.

20231218 110933`W 1832 lub 1833 roku Aleksander Fredro napisał „Zemstę” – komeię, której bohaterami uczynił Cześnika Raptusiewicza i Rejenta Milczka oraz gadułę, samochwałę Józefa Papkina. 18 grudnia mieliśmy okazję bezpośrednio obserwować spór o mur między bohaterami, gdyż w Sali Kongresowej UP w Lublinie obejrzeliśmy spektakl w wykonaniu krakowskich aktorów.

20231217 210923Po raz pierwszy pracownicy naszej szkoły wzięli udział w „Szlachetnej paczce”. Może  w przyszłym roku uda się poszerzyć grono darczyńców, bo w grupie jest moc czynienia dobra.

20231216 141628„Zainspirowani Sokołowskim” to tytuł konkursu, który zorganizował Zespół Nr 3 Przedszkola i Szkoły Podstawowej im. St. Konarskiego w Krasnymstawie. 16 grudnia odbyła się uroczysta gala podsumowująca konkurs i inne działania zmierzające do upowszechnienia i upamiętnienia bohatera ziemi krasnostawskiej - majora Stanisława Sokołowskiego pseudonim Rolnik.