20231005 131357Za nami rywalizacja w organizowanym przez UKS „Viktoria” w Małochwieju Dużym mitingu lekkoatletycznym, podczas którego ustanowione zostały amatorskie oficjalne rekordy Gminy Krasnystaw w dwóch kategoriach wiekowych wśród chłopców i dziewcząt. Uczniowie naszej szkoły ustanowili kilka z nich.

IMG 20231010 104849W dniu 10 października 2023 roku w Chełmskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie odbyły się obchody Dnia Edukacji Narodowej, podczas których wręczone zostały odznaczenia państwowe, resortowe, nagrody Ministra Edukacji i Nauki oraz nagrody Lubelskiego Kuratora Oświaty. Wśród nagrodzonych nauczyciele naszej szkoły: Pani Jolanta Ćwirta otrzymała Medal Złoty za Długoletnią Służbę, Pani Renata Olida Medal Komisji Edukacji Narodowej, Pan Zbigniew Rzemieniuk  po raz kolejny odebrał Nagrodę Lubelskiego Kuratora Oświaty.

20231005 0903345 października uczestniczyliśmy w próbnej ewakuacji po to, by wiedzieć jak się zachować w razie zagrożenia.

Zgodnie z obowiązującym prawem w obiektach, w których cyklicznie zmienia się jednocześnie grupa powyżej 50 użytkowników, w szczególności w: szkołach, przedszkolach, internatach, domach studenckich, należy co najmniej raz na rok przeprowadzać praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji.

20231004 113017„W życiu ważny jest nie triumf, lecz walka. Rzeczą istotną jest nie zwyciężać, lecz umieć toczyć zwycięski bój”.
W dniu 4 października 2023 r. odbyło się uroczyste otwarcie zespołu sportowego przy naszej szkole. Uroczystość uświetnili szacowni goście: ksiądz proboszcz Andrzej Kowalczyk, Senator RP Profesor Józef Zając, Wizytator Kuratorium Oświaty w Lublinie Delegatura w Chełmie Pan Janusz Korneluk, Wójt Gminy Krasnystaw Pani Edyta Gajowiak-Powroźnik, Prorektor ds studenckich Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie Pani Beata Fałda, dyrektorzy placówek oświatowych Gminy Krasnystaw, Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Izabela Zienkiewicz.

20230928 1113232 października uczniowie klasy VI wzięli udział w warsztatach promujących postawy trzeźwości.

Program „Debata” reprezentuję formę krótkiej interwencji profilaktycznej w grupie i ma za zadanie redukować czynniki ryzyka – poznawcze i społeczne skłaniające młodych ludzi do picia alkoholu.

image3229 września w kalendarzu święto nietypowe - Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania. W szkole postanowiliśmy połączyć tę niezwykle pożyteczną akcję z realizacją jednego z tegorocznych priorytetów MEN i uczniowie klas IV-VI czytali najpopularniejsze mity greckie, poznając lub przypominając sobie klasykę literatury antycznej.