dyplom moda na odblaski 370W piątek 15 listopada nasza szkoła (klasy I – III) otrzymała dyplom za udział w powiatowych eliminacjach konkursu: „Moda na odblaski”. To II edycję konkursu dla uczniów szkół podstawowych woj. lubelskiego. Współorganizatorami konkursu jest Fundacja Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Muzeum Zamoyskich w Kozłówce i Kuratorium Oświaty w Lublinie.

Celem konkursu jest promowanie i zwiększenie bezpieczeństwa dzieci w ruchu drogowym, poprzez przyswajanie przepisów ruchu drogowego, a także przedstawienie przez dzieci własnego kreatywnego pomysłu na ich bezpieczeństwo poprzez zaprojektowanie i wykonanie stroju lub innego elementu odblaskowego przyjaznego dzieciom. Konkurs rozgrywany jest etapowo - szkolny, powiatowy i wojewódzki. Finał konkursu planowany jest na 6 grudnia 2019 r.

dyplom moda na odblaski