REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PROFILAKTYCZNEGO
W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO
W SIENNICY NADOLNEJ

W dniach 27.09.2021r. – 5.10.2021r. w ramach promocji zdrowego stylu życia i profilaktyki uzależnień w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Siennicy Nadolnej organizowany jest konkurs plastyczny pod hasłami „Mój sposób na zdrowie” i „ Wolni od uzależnień”.

Celem konkursu jest:
 kształtowanie zdrowego stylu życia i harmonijnego rozwoju organizmu;
 uświadomienie uczniom wpływu uzależnienia na zdrowie i życie człowieka;
 kształtowanie własnej odpowiedzialności za ochronę zdrowia i życia;
 zdobycie i poszerzenie przez dzieci i młodzież wiedzy na temat alternatywnych form spędzania czasu wolnego, które zaspokajają potrzeby rozwojowe dzieci;
 rozwijanie i pobudzenie wyobraźni oraz kreatywności twórczej;
 zaprezentowanie talentów poprzez zorganizowanie wystawy.
Organizatorzy:
Dorota Kostecka –Marchewa- pedagog
Justyna Godula- psycholog

Konkurs plastyczny:
Termin konkursu: 27.09.2021. – 05.10.2021.
a) uczniowie klas I-V szkoły podstawowej.
Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonanie prac plastycznych na temat „Mój sposób na zdrowie”.
Technika prac dowolna.
Format prac: A4 lub A3.
b) uczniowie klas VI-VIII szkoły podstawowej
Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonanie prac plastycznych na temat „Wolni od uzależnień”.
Technika prac dowolna.
Format prac: A4 lub A3.

Jury przyzna nagrody w każdej klasie.
W przypadku braku uczestnika z którejś klasy, jury będzie mogło wybrać pracę z dowolnej klasy.

Prace należy składać u pedagoga lub psychologa do dnia 05.10.2021 r.

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi 08.10.2021 r.