mdpd20 listopada obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka - święto upamiętnia uchwalenie Deklaracji Praw Dziecka w 1959 roku a także Konwencji o Prawach Dziecka w 1989 roku. To dokumenty, których celem jest zapewnienie jak najlepszej ochrony i opieki najmłodszym. Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka - prezentacja.

 mdpdc