DSCN478713 grudnia uczniowie klas VII i VIII mieli okazję wysłuchać prelekcji pana Lucjana Henryka Cimka. Znany krasnostawski regionalista przybliżył młodzieży postać Franciszka Manachiewicza, któremu poświęcony jest jeden z dwóch Dębów Pamięci, które od 2010 roku rosną na terenie naszej szkoły.


Franciszek Manachiewicz, lokalny bohater, urodził się w 1908 roku w Siennicy Nadolnej. W 1939 roku – w stopniu sierżanta – był komendantem Komisariatu Policji Państwowej w Moszczenicy Wielkiej. Po napaści wojsk sowieckich we wrześniu przedostał się do Równego i ukrył przywiezioną broń. W styczniu 1940 roku został aresztowany przez NKWD i wraz z innymi wywieziony w kierunku Szepietówki. Tam najprawdopodobniej został zamordowany.