image jestemaktywnyREGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNO - WIEDZOWEGO

„Żyję bez uzależnień! Jestem aktywny!”

Organizator: Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Siennicy Nadolnej

Celem konkursu jest:

- kształtowanie zdrowego stylu życia i harmonijnego rozwoju organizmu;

- utrwalenie wiedzy na temat środków psychoaktywnych i ich wpływu na organizm człowieka,

- uświadomienie własnej odpowiedzialności za ochronę zdrowia i życia;

- wskazanie na szkodliwość używek oraz ukazanie zagrożeń, jakie niosą ze sobą uzależnienia;

- integracja społeczna uczestników;

- zaprezentowanie talentów poprzez zorganizowanie wystawy.

Organizatorzy:

Pedagog,  psycholog

Uczestnicy:

Uczniowie klas I -VIII Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego
 w Siennicy Nadolnej.

Konkurs plastyczny 

Termin konkursu: 18.11.2019r. - 29.11.2019r.

Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonanie prac plastycznych na temat „Żyję bez uzależnień! Jestem aktywny”.

Technika prac dowolna.

 Format prac: A 4 lub A3.

Konkurs skierowany jest do  uczniów klas I-VIII szkoły podstawowej.

Jury przyzna po 1 nagrodzie w każdej klasie.

W przypadku braku uczestnika z którejś klasy,  jury będzie mogło wybrać pracę z dowolnej klasy.

 Prace należy składać u pedagoga lub psychologa.

 

Konkurs wiedzowy

Termin konkursu: 05.12.2019r., 5 godzina lekcyjna.

Konkurs polegać będzie na rozwiązaniu testu dotyczącego uzależnień od środków psychoaktywnych

Konkurs skierowany jest do  uczniów klas V -VIII szkoły podstawowej.

Jury przyzna po 1 nagrodzie w każdej klasie. Nagrodę otrzyma uczeń, który zdobędzie najwyższą ilość punktów.

W przypadku braku uczestnika z którejś klasy,  jury będzie mogło wybrać pracę ucznia z dowolnej klasy,  który uzyskał największą ilość punktów.

Chętni uczniowie proszeni są o zgłoszenie się do pedagoga lub psychologa do dnia 02.12.2019r.