20191114 090514W czwartek 14 listopada 2019 r. o godzinie 9:00 w naszej szkole odbyła się próbna ewakuacja. Wszyscy uczniowie i pracownicy, zgodnie z planem ewakuacji w przypadku zagrożenia, opuścili budynek szkoły i udali się na boisko. Trening próbnej ewakuacji został przeprowadzony wraz z Powiatową Komendą Straży Pożarnej w Krasnymstawie. Celem ćwiczeń było oswojenie z sytuacją zagrożenia oraz kształtowanie umiejętności odpowiedniego postępowania w razie pożaru.


Zgodnie z przepisami próbna ewakuacja musi się odbyć w szkole nie później niż 3 miesiące od rozpoczęcia roku szkolnego, czyli przed 30 listopada. Przeprowadzając próbną ewakuację należy wykonać określone czynności, zgodnie z ustaloną procedurą.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719).