20230414 090821W ramach innowacji „Wartościowe piątki” wszyscy uczniowie naszej szkoły dookreślali, co to jest prawda, dlaczego warto mówić prawdę, czy łatwo jest mówić prawdę i jakie są konsekwencje kłamstwa.

Podczas pogadanek odwoływano się również do pierwszej definicji prawdy stworzonej przez Arystotelesa, poznawano polskie przysłowia o prawdzie i kłamstwie, dokonywano ich interpretacji. Poznawano synonimy prawdy i kłamstwa.

Dziękujemy wszystkim uczniom za aktywny udział w proponowanych działaniach