20230329 073807W tym tygodniu Szkolny Wolontariat zbierał słodycze i artykuły piśmiennicze dla wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Krasnymstawie. Ogromne podziękowania dla wszystkich, którzy włączyli się do akcji. Zebrane dary już trafiły do dzieci i młodzieży.