20191111 0445593 lutego br. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Wł. Jagiełły w Krasnymstawie miało miejsce podsumowanie konkursu plastycznego „Ekologiczna kraina przyszłości”. Wśród wyróżnionych znalazły się prace naszych uczennic z czwartej klasy: Nikoli Masiakiewicz, Marii Nadolna i Agaty Szewczyk.

Celem konkursu było m.in. zwiększenie poziomu świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży, kształtowanie postaw ekologicznych wśród uczniów, rozwijanie zainteresowań ekologicznych i uzdolnień plastycznych. Konkurs został przeprowadzony w czterech kategoriach wiekowych: klasy I-III, klasy IV-VI i klasy VII- VIII, szkoły ponadpodstawowe.

Organizatorem konkursu było Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie. Konkurs zorganizowano w związku z realizacją projektu pod nazwą "Mocni energią - poprawa efektywności energetycznej i wykorzystanie energii odnawialnej w szkołach powiatu krasnostawskiego".