DSCN4372Żyję bez uzależnień! Jestem aktywny! Pod takim hasłem odbył się w naszej szkole konkurs profilaktyczny. Konkurs zorganizowany został we współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Krasnystaw, która ufundowała nagrody. Miał on za zadanie promowanie zachowań prozdrowotnych i pogłębienie wiedzy na temat szkodliwości zażywania środków psychoaktywnych.

Już w listopadzie uczniowie klas I-VIII zmierzyli się z tym tematem wykonując prace plastyczne. 5 grudnia pedagog i psycholog szkolny przeprowadziły quiz dotyczący zdrowego stylu życia oraz profilaktyki zażywania środków odurzających, w którym uczestniczyli wszyscy uczniowie naszej szkoły. Zakończeniem konkursu było rozwiązanie przez chętnych uczniów klas V-VIII testu dotyczącego profilaktyki uzależnień.

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 9 grudnia.

Dziękujemy serdecznie wszystkim uczniom, którzy czynnie wzięli udział w konkursach.