PREZYDIUM SAMORZĄDU  UCZNIOWSKIEGO
W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

 ______________________________________________

Przewodnicząca – Eliza Szambelan

Zastępca – Oliwia Hawryluk

Sekretarz –Oliwia Tkaczyk

  ______________________________________________

SEKCJA   INFORMACYJNA

Oliwia Hawryluk

Magdalena Kwitek

Eliza Szambelan

Oliwia Tkaczyk
______________________________________________

SEKCJA

ROZRYWKOWO - SPORTOWA 

Angelika Cypryańska

Łukasz Dawidiuk

Mikołaj Hus

Nikola Kowalczyk

______________________________________________

SEKCJA

KULTURALNO MUZYCZNA

Michał Chmielewski

Mateusz Koseła

Karol Walczyński

Michał Patyra

______________________________________________

SEKCJA  PLASTYCZNA

Błażej Antyga

Emilia Dyśko

Adrianna Hawryluk

Sara Walczyńska

______________________________________________

opiekun samorządu:
Dariusz Dubaj