Rada Rodziców zwraca się do Państwa z prośba o wpłaty na rzecz Rady Rodziców w kwocie 50 zł.
Wpłaty można dokonywać w dobrowolnych ratach bezpośrednio na konto RR,
nr  konta: 90 8200 0008 3001 0028 6084 0001.

Jednocześnie serdecznie dziękujemy wszystkim z Państwa, którzy dokonali wpłat, dzięki czemu możemy pomóc dofinansować różnego rodzaju inicjatywy szkoły. Te fundusze zawsze wracają do naszych dzieci. Liczymy na Państwa zrozumienie i wsparcie.

Rada Rodziców

Przewodnicząca
Ewelina Jarosz

Wiceporzewodnicząca
Magdalena Sawa


Sekretarz
Agata Gołębiowska – Zych


Skarbik
Adriana Łysakowska


Członkowie prezydium
Izabela Zienkiewicz
Mariola Wojtal – Szuran

Komisja rewizyjna
Emilia Sitarz
Małgorzata Antoniuk
Monika Barczuk