kz

W ramach „Wartościowych piątków” psycholog i pedagog Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego ogłaszają konkurs na PLAKAT PROFILAKTYCZNY z hasłem promującym zdrowie psychiczne i/lub fizyczne wśród uczniów naszej szkoły.

Celem głównym konkursu jest przybliżenie świadomości na temat zdrowia psychicznego i fizycznego dzieci i młodzieży oraz promowanie zdrowego stylu życia.

Przykładowymi tematami pracy mogą być następujące zagadnienia: sposoby dbania o zdrowie psychiczne, sposoby dbania o zdrowie fizyczne, zdrowo się odżywiam, aktywnie spędzam czas wolny, radzenie sobie ze stresem, emocjami itp.

Organizatorzy zachęcają wszystkich uczniów szkoły do wzięcia udziału w konkursie.

Dla twórców trzech najlepszych prac przewidziane są nagrody!

Warunki uczestnictwa w konkursie :

  1. Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do wszystkich uczniów naszej szkoły.
  2. Prace powinny być wykonane w formacie minimum A3, dowolną techniką plakatową (np. grafika/grafika komputerowa, collage, malarstwo, fotografia);
  3. Do pracy należy załączyć metryczkę zawierającą imię, nazwisko oraz klasę autora – zamieszczoną na odwrocie pracy.
  4. Prace oceni Jury powołane przez organizatorów.
  5. Prace należy składać do 07 czerwca w gabinecie pedagoga i psychologa.
  6. Rozdanie dyplomów i nagród odbędzie się 14 czerwca.
  7. Wszystkie prace, które wezmą udział w konkursie zostaną wyeksponowane w budynku szkoły w formie wystawy.

Serdecznie zapraszamy
Psycholog i pedagog