image noz widelec 370Opłata za obiady w październiku 2021 r. wynosi: 80 zł. Powyższej opłaty należy dokonać do dn. 11.10.2021 r. Proszę o terminowość opłat oraz zapisów. Odpis obiadu można zgłosić telefonicznie, dzwoniąc do sekretariatu szkoły lub intendenta do godziny 8:00 każdego dnia.

image noz widelec 370Opłata za obiady w czerwcu wynosi 48,00 zł. Wpłaty należy dokonać do 10.06.2021 r. Proszę o terminowość wpłat! W tym miesiącu nie ma odpisów!

image noz widelec 370Opłata za obiady w marcu 2021 r. wynosi: 92 zł - powyższej opłaty należy dokonać do dn. 10.03.2021 r.
Proszę o terminowość opłat oraz zapisów. Odpis obiadu można zgłosić telefonicznie, dzwoniąc do sekretariatu szkoły lub intendenta do godziny 800 każdego dnia

image noz widelec 370W listopadzie  opłata za obiady wynosi 76 zł. Wpłaty proszę dokonać do 10 listopada 2020 r. Proszę o terminowość wpłat! Odpis obiadu można dokonać telefonicznie, dzwoniąc do sekretariatu szkoły lub do intendenta do godziny 8:00 każdego dnia.

image noz widelec 370W październiku opłata za obiady wynosi 84 zł. Wpłaty proszę dokonać do 10 października 2020 r. Proszę o terminowość wpłat! Odpis obiadu można dokonać telefonicznie, dzwoniąc do sekretariatu szkoły lub do intendenta do godziny 8:00 każdego dnia.

image noz widelec 370We wrześniu opłata za obiady wynosi 72 zł (pomniejszona o odpis z marca). Wpłaty proszę dokonać do 10 września 2020 r. Proszę o terminowość wpłat! Odpis obiadu można dokonać telefonicznie, dzwoniąc do sekretariatu szkoły lub do intendenta do godziny 8.00 każdego dnia. Obiady wydawane będą od 7 września 2020 rZapisy na obiady proszę zgłaszać od 1 września 2020 r