konsultacjeHarmonogram konsultacji indywidualnych i grupowych
prowadzonych w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Siennicy Nadolnej

image noz widelec 370Opłata za obiady w marcu 2020 r.

wynosi: 88,00 zł (osiemdziesiąt osiem złotych 00/100)

- powyższej opłaty należy dokonać do dn. 10.03.2020r.

Proszę o terminowość opłat oraz zapisów.

Odpisów za obiady można dokonać każdego dnia do godz. 8.00

w sekretariacie szkoły lub u intendenta.

image noz widelec 370Opłata za obiady w lutym 2020 r.

wynosi: 80,00 zł (osiemdziesiąt złotych 00/100)

- powyższej opłaty należy dokonać do dn. 10.02.2020 r.

Proszę o terminowość opłat oraz zapisów.

Odpisów za obiady można dokonać każdego dnia do godz. 8.00

w sekretariacie szkoły lub u intendenta.

image noz widelec 370Opłata za obiady w  styczniu 2020 r. wynosi: 36,00 zł 
(trzydzieści sześć złotych 00/100)

- powyższej opłaty należy dokonać do dn. 10.01.2020 r.

Proszę o terminowość opłat oraz zapisów.

Odpisów za obiady można dokonać każdego dnia do godz. 8.00

w sekretariacie szkoły lub u intendenta.

image rodzice 370

PROŚBA PRZEWODNICZĄCEJ RADY RODZICÓW

SZANOWNI RODZICE!

 W imieniu prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2023/2024 zwracam się z ogromną prośbą o dokonywanie wpłat na fundusz konto Rady Rodziców. Składka jest oczywiście dobrowolna. Wpłacone przez Państwa pieniądze są wykorzystywane dla dobra wszystkich uczniów szkoły.  Dzięki wpłatom możemy wspierać i nagradzać, a także zachęcać do większej aktywności uczniów naszej szkoły. Dofinansowujemy różnego rodzaju wydarzenia sportowe, kulturalne i naukowe, nagrody itp. Każda wpłacona złotówka trafia do naszych dzieci pod różnymi postaciami.

Zobowiązuję się do przedstawianie wydatków i przychodów na koniec semestru.

 W każdej chwili udzielę informacji o rozchodach naszych pieniędzy.

Wpłat można dokonywać do końca roku szkolnego w Oddziale Banku w Siennicy Nadolnej na konto Rady Rodziców lub do wychowawcy bądź do mnie osobiście.

90 8200 0008 3001 0028 6084 0001 BS Krasnystaw

W tytule proszę o podać imię i nazwisko dziecka z numerem klasy.

Opłata wynosi:  

  • 50 zł na 1 dziecko uczęszczające do szkoły
  • w przypadku 2 dzieci uczęszczające do szkoły wpłata wynosi po 40 zł na dziecko
  • w przypadku 3 dzieci to 30 zł na dziecko
  • i tak kolejno o 10 zł mniej.

Z GÓRY DZIĘKUJĘ

Izabela Zienkiewicz 533 259 333

Przewodnicząca Rady Rodziców

Opłata za obiady w  grudniu 2019 r.

wynosi: 60,00 zł (sześćdziesiąt złotych 00/100)

- powyższej opłaty należy dokonać do dnia 10.12.2019 r.

Proszę o terminowość opłat.

W tym miesiącu nie ma odpisów.