konsultacjeHarmonogram konsultacji indywidualnych i grupowych
prowadzonych w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Siennicy Nadolnej

image noz widelec 370Opłata za obiady w marcu 2020 r.

wynosi: 88,00 zł (osiemdziesiąt osiem złotych 00/100)

- powyższej opłaty należy dokonać do dn. 10.03.2020r.

Proszę o terminowość opłat oraz zapisów.

Odpisów za obiady można dokonać każdego dnia do godz. 8.00

w sekretariacie szkoły lub u intendenta.

image noz widelec 370Opłata za obiady w lutym 2020 r.

wynosi: 80,00 zł (osiemdziesiąt złotych 00/100)

- powyższej opłaty należy dokonać do dn. 10.02.2020 r.

Proszę o terminowość opłat oraz zapisów.

Odpisów za obiady można dokonać każdego dnia do godz. 8.00

w sekretariacie szkoły lub u intendenta.

image noz widelec 370Opłata za obiady w  styczniu 2020 r. wynosi: 36,00 zł 
(trzydzieści sześć złotych 00/100)

- powyższej opłaty należy dokonać do dn. 10.01.2020 r.

Proszę o terminowość opłat oraz zapisów.

Odpisów za obiady można dokonać każdego dnia do godz. 8.00

w sekretariacie szkoły lub u intendenta.

image rodzice 370Rada Rodziców zwraca się do Państwa z prośbą o wpłaty na rzecz Rady Rodziców w kwocie 40 zł. Wpłaty można dokonywać bezpośrednio na konto Rady Rodziców, Nr konta: 43 8200 0008 2001 0010 6539 0001, lub do wychowawców klas. Jednocześnie serdecznie dziękujemy wszystkim z Państwa, którzy dokonali wpłat, dzięki czemu możemy pomóc dofinansowywać różnego rodzaju inicjatywy szkoły. Te fundusze zawsze wracają do naszych dzieci. Liczymy na Państwa zrozumienie i wsparcie.
Rada Rodziców

Opłata za obiady w  grudniu 2019 r.

wynosi: 60,00 zł (sześćdziesiąt złotych 00/100)

- powyższej opłaty należy dokonać do dnia 10.12.2019 r.

Proszę o terminowość opłat.

W tym miesiącu nie ma odpisów.