image noz widelec 370W październiku opłata za obiady wynosi 84 zł. Wpłaty proszę dokonać do 10 października 2020 r. Proszę o terminowość wpłat! Odpis obiadu można dokonać telefonicznie, dzwoniąc do sekretariatu szkoły lub do intendenta do godziny 8:00 każdego dnia.