przewodnikW ramach profilaktyki bezpieczeństwa w sieci zachęcamy dzieci, młodzież i rodziców do zapoznania się z publikacją Komisji Europejskiej, Dyrekcji Generalnej ds. Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii pt: "Przewodnik po czarodziejskiej krainie internetu : czyli mądry zestaw mikstur i magicznych przedmiotów do używania przez dzieci online!", zawarte informacje w przewodniku będą wykorzystywane w konkursie wiedzowym "Jestem bezpieczny w sieci".

20231012 122301Lech Dyblik - aktor teatralny, filmowy, pieśniarz - gościł w naszej szkole z autorskim programem profilaktycznym „Liczy się tylko miłość”, podczas którego podzielił się z młodzieżą starszych klas swoimi doświadczeniami w walce z uzależnieniem od alkoholu. Temat poważny, a opowiedziany przez człowieka, który potrafił przyznać przed sobą, że ma problem, tym bardziej przemawia do wyobraźni.

image 2023 10 15T200347880Wczesnojesienne przedpołudnia. Słonecznie, więc można zorganizować ogniska, by upiec pyszne kiełbaski i świetnie spędzić czas razem na zabaw

IMG 348314 października obchodzimy święto wszystkich pracowników oświaty – nauczycieli, wychowawców, pedagogów. To właśnie tego dnia w 1773 roku na wniosek króla Stanisława Augusta Poniatowskiego nasi przodkowie powołali do życia Komisję Edukacji Narodowej - pierwsze ministerstwo oświaty w Europie. Komisja zajęła się reformą szkolnictwa, utworzyła Towarzystwo do Ksiąg Elementarnych, które podjęło się przygotowania nowoczesnych podręczników.

IMG 20231010 104849W dniu 10 października 2023 roku w Chełmskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie odbyły się obchody Dnia Edukacji Narodowej, podczas których wręczone zostały odznaczenia państwowe, resortowe, nagrody Ministra Edukacji i Nauki oraz nagrody Lubelskiego Kuratora Oświaty. Wśród nagrodzonych nauczyciele naszej szkoły: Pani Jolanta Ćwirta otrzymała Medal Złoty za Długoletnią Służbę, Pani Renata Olida Medal Komisji Edukacji Narodowej, Pan Zbigniew Rzemieniuk  po raz kolejny odebrał Nagrodę Lubelskiego Kuratora Oświaty.

20231005 0903345 października uczestniczyliśmy w próbnej ewakuacji po to, by wiedzieć jak się zachować w razie zagrożenia.

Zgodnie z obowiązującym prawem w obiektach, w których cyklicznie zmienia się jednocześnie grupa powyżej 50 użytkowników, w szczególności w: szkołach, przedszkolach, internatach, domach studenckich, należy co najmniej raz na rok przeprowadzać praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji.