20230222 090611Uczennice i uczniowie klasy II wzięli udział w XI Wojewódzkim Konkursie Plastycznym pod hasłem „Rok w twórczości ks. Jana Twardowskiego”, organizowanym przez Szkołę Podstawową im. ks. Jana Twardowskiego w Zemborzycach Tereszyńskich. Celem konkursu była popularyzacja twórczości literackiej ks. Jana Twardowskiego oraz promocja młodych talentów plastycznych.

Dzie Jzyka Ojczystego

20230217 10561117 lutego mnóstwo uśmiechów i ogrom radości sprawiły naszym dzieciakom występy artystów Cyrku „Luna”, których gościli najmłodsi uczniowie. Sympatyczny i zwinny słoń pokazywał sztuczki, zabawni klauni rozśmieszali, była magia i iluzja, gry i zabawy z udziałem dzieci, żonglowanie, ekwilibrystyka i spotkanie … z żywym wężem. Żywiołowe reakcje publiczności udowadniały, że się podobało

IMG 20230210 0858441W ramach innowacji „Wartościowe piątki” propagowaliśmy ważne na co dzień wartości: kultura osobista i uprzejmość.

Rozstrzygnięty został konkurs „Mistrz dobrych manier”. Wyłoniono zwycięzców w trzech kategoriach wiekowych: klasy I-III, IV-VI i VII-VIII.

20230216 09034716 lutego uczniowie, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w I półroczu tego roku szkolnego, odebrali z rąk Pani dyrektor Małgorzaty Polichy stypendia. Gratulacje i słowa zachęty do dalszej wytężonej pracy dla: Mariki Barczuk, Emilii Dyśko, Oliwii Hawryluk, Mikołaja Husa i Elizy Szambelan. Wyrazy uznania dla Rodziców za wzorowe wychowanie dzieci i dbanie, by mogły rozwijać swoje pasje.

20230214 085545Zabawa choinkowa w klasach I-III