163810181355825 listopada uczniowie klasy VII wzięli udział w spotkaniu z dr. Konradem Grocheckim.

Z zainteresowaniem wysłuchali informacji na temat wieży ariańskiej w Krynicy. Piramida uważana jest za najwyższą tego typu budowlę na terenie współczesnej Polski.

pnw0005W październiku przyłączyliśmy się do akcji PCK i z okazji Światowego Dnia Walki z Głodem zorganizowaliśmy zbiórkę artykułów żywnościowych. W listopadzie zbieraliśmy trwałe produkty, zabawki i ubrania dla Polaków mieszkających na Wołyniu.

DSCN8375Andrzejki to ostatnia okazja do radosnego i hucznego spędzenia czasu tuż przed nadchodzącym adwentem. W naszej szkole wróżby i zabawy andrzejkowe zostały zorganizowane przez samorząd uczniowski w piątek 26 listopada. Wszyscy uczniowie, od najmłodszych do najstarszych, bawili się świetnie.

Otrzymaliśmy podziękowanie za udział w akcji „Szkoła do hymnu”.

DSCN8320Uczniowski Klub Sportowy „Polana” w ramach realizowanego we współpracy z Gminą Krasnystaw projektu promowania aktywnych form spędzania wolnego czasu organizuje zajęcia profilaktyczne skierowane do najmłodszych uczniów naszej szkoły. Za organizację tych zajęć odpowiadają nauczyciele Elżbieta Kasperek i Dariusz Dubaj.

stypendiaSzanowni Państwo
Osoby, które otrzymały pomoc materialną - stypendium szkolne - w formie zwrotu kosztów poniesionych na cele edukacyjne, prosimy o złożenie dokumentów potwierdzających dokonanie w/w wydatków (np.: faktury, bilety miesięczne)
od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 do 15:00, do 6 grudnia 2021 r. Biuro Obsługi Interesantów pok. nr 13


Stypendium szkolne może być przyznane w jednej lub kilku z następujących form:
1. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą dotyczących w szczególności: