Praca świetlicy szkolnej
od poniedziałku do piątku
w godzinach:

6:45 - 7:30
11:30 – 15:45

 

Wychowawcy świetlicy


Dariusz Dubaj
Jolanta Ćwirta

Beata Gołębiowska
Elżbieta Kasperek
Elżbieta Mazurek