Otrzymaliśmy podziękowanie za udział w akcji „Szkoła do hymnu”.