DSCN7773W dniach 27.09.2021r. – 5.10.2021r. w ramach promocji zdrowego stylu życia i profilaktyki uzależnień w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Siennicy Nadolnej odbył się konkurs plastyczny dla uczniów klas I-V pod hasłem „Mój sposób na zdrowie” i dla klas VI-VIII od hasłem „Wolni od uzależnień”.

Zadaniem uczniów było wykonanie pracy plastycznej ilustrującej powyższe hasła. Na konkurs w klasach I-V wpłynęło 46 prac, w klasach VI-VII 2 prace.

W dniu 8.10.2021 roku odbyło się rozstrzygnięcie konkursu. Komisja konkursowa przyznała nagrody, wyróżnienia i drobne upominki wszystkim uczestnikom konkursu. Sponsorem nagród była Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Krasnystaw.

Dziękujemy!