IMG 20210930 10495030 września lekcje wiedzy o społeczeństwie w klasach ósmych prowadził dzielnicowy, młodszy aspirant Mateusz Sawa. Temat zajęć dotyczył odpowiedzialności prawnej nieletnich oraz bezpieczeństwa. Policjant mówił o cyberprzemocy, przestrzegał przed uzależnieniami. Uczniowie mogli też poznać specyfikę pracy policjanta, zakres działań, obowiązki.

IMG 20210930 115636