Image slubowanie 005Szkoła jest miejscem, w którym propagujemy różne działania mające na celu pielęgnowanie pamięci o naszej historii, dlatego przyłączyliśmy się do akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła pamięta”. Celem tej inicjatywy było zorganizowanie działań upamiętniających ważne postaci i wydarzenia.


Wychowawczynie w klasach I – III przeprowadziły zajęcia, w czasie których uczniowie dowiedzieli się o działaniach obronnych na naszym terenie podczas II wojny światowej. Uczniowie śpiewali pieśni patriotyczne, tworzyli wspólną pracę plastyczną, zapalili znicze przy pomniku patrona szkoły oraz w miejscu upamiętniającym ofiary zbrodni katyńskiej – Wacława Buchta i Franciszka Manachiewicza. W szkole przeprowadzono akcję zbierania zniczy, które zostały zapalone na grobach żołnierzy na cmentarzu w Krasnymstawie.