20230505 104545Obchody 232. rocznicy uchwalenia pierwszej polskiej konstytucji

IMG 437528 kwietnia 2023 r. uczniowie z klas IIIa,b i IV wraz z opiekunami: Elżbietą Kasperek, Urszulą Podgórną-Miszczak, Wiolettą Pawelec-Wilińską, Dariuszem Dubajem i Mirosławem Berbeciem zwiedzali Warszawę.

herbugkWójt Gminy Krasnystaw, informuje o możliwości uzyskania bezpłatnej pomocy psychologa, specjalisty psychoterapii uzależnień oraz specjalisty do spraw pomocy ofiarom przemocy domowej dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz ofiar przemocy domowej, w Gminnym Punkcie Konsultacyjnym działającym przy GKRPA, który mieści się w budynku Urzędu Gminy w Krasnymstawie przy ul. M. Konopnickiej 4 w Krasnymstawie, pokój nr. 13 (parter budynku).

image 2023 04 28T23442409626 kwietnia w Żółkiewce w Ośrodku Kultury Samorządowej odbył się I Międzygminny Konkurs Recytatorski Poezji Dziecięcej Zbigniewa Dmitrocy, w którym uczestniczyło aż 112 recytatorów. Do konkursu przygotowywały się wszystkie dzieci z klasy pierwszej. W eliminacjach wyłonione zostały trzy reprezentantki, które pojechały do Żółkiewki, by zaprezentować swoje talenty recytatorskie: Krysia Banaszak, Oliwka Haratym i Marlenka Kuchta.

image 2023 04 28T23173401128 kwietnia uczniowie klasy VIII zapoznali się z ofertą Zespołu Szkół Energetycznych i Transportowych w Chełmie. Wysłuchali informacji na temat proponowanych kierunków kształcenia, m.in. technik spedytor, technik logistyk, technik transportu kolejowego. Oferta edukacyjna dla przyszłych absolwentów klas ósmych jest bogata. Czas wyboru już blisko.