image 2023 12 21T17103054520 grudnia w SP w Małochwieju Dużym odbył się Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek. We wspólnm świątecznym koncercie wzięli udział uczniowie ze szkół w Krupem, Małochwieju Dużym i Siennicy Nadolnej. Celem spotkania było m.in.: popularyzowanie kolęd i pastorałek, kształtowanie wrażliwości artystycznej uczniów oraz odkrywanie i promowanie młodych talentów wokalnych. Spotkanie wprowadziło wszystkich obecnych w świąteczny nastrój.

image 2023 12 21T17061387120 grudnia uczniowie klas V-VIII spotkali się z edukatorem z Centrum Działań Profilaktycznych na warsztatach: uczniowie klas V-VI rozmawiali o „Palącym problemie”, w klasach VII i VIII także mówiono o używkach, a temat zajęć brzmiał:„Jestem wolny. Mam przewagę”.

IMG 20231215 125639W dniach 11.12-15.12.2023 r. w ramach „Wartościowych piątków”  nasza szkoła realizowała działania związane z uprzejmością.

Wszyscy uczniowie i nauczyciele mogli wziąć udział w konkursie na najbardziej uprzejmą klasę. Do końca dnia 14.12.2023r. każdy nauczyciel mógł wybrać  klasę, która wg niego wyróżnia się na tle pozostałych pod względem uprzejmości, życzliwości, współpracy,  dobrego zachowania.  Konkurs wygrała klasa IV i została nagrodzona słodyczami.

20231218 110933`W 1832 lub 1833 roku Aleksander Fredro napisał „Zemstę” – komeię, której bohaterami uczynił Cześnika Raptusiewicza i Rejenta Milczka oraz gadułę, samochwałę Józefa Papkina. 18 grudnia mieliśmy okazję bezpośrednio obserwować spór o mur między bohaterami, gdyż w Sali Kongresowej UP w Lublinie obejrzeliśmy spektakl w wykonaniu krakowskich aktorów.

20231114 075634W grudniu nasi uczniowie z entuzjazmem wzięli udział w zbiórce żywności dla zwierząt. Zebrane artykuły przekazane zostały w ręce pani Agnieszki Wolanin z fundacji „Viva” w Krasnymstawie.

20231217 210923Po raz pierwszy pracownicy naszej szkoły wzięli udział w „Szlachetnej paczce”. Może  w przyszłym roku uda się poszerzyć grono darczyńców, bo w grupie jest moc czynienia dobra.