krl0037 kwietnia 2011 r. w naszej szkole odbyła się IV edycja Powiatowego Konkursu RecytatorskiegoW kręgu poezji ks. Jana Twardowskiego”. Do konkursu zgłosiło się 36 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Komisja konkursowa w składzie: pan Andrzej Woźniak – przewodniczący, pani Anna Wiśniewska i pani Barbara Wójcik wyłoniła sześciu laureatów.

Wyniki:

- klasy I – III szkoły podstawowej: Klaudia Żak (Tarzymiechy) i Jakub Semeniuk (Siennica Różana)
- klasy IV – VI szkoły podstawowej: Julia Wolanin (szkoła nr 1 w Krasnymstawie) oraz Aleksandra Liśkiewicz (Siennica Nadolna)
- gimnazjum: Paulina Prokopiuk (Gimnazjum nr 1 w Krasnymstawie) i Damian Spasowicz (Gorzków)
Wszyscy laureaci oraz uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni. Dyplomy i nagrody wręczali dyrektor szkoły pani Małgorzata Policha oraz sekretarz powiatu pan Wojciech Hryniewicz i przedstawiciel Urzędu Gminy pan Tomasz Barczuk.
 Organizatorzy dziękują recytatorom i ich opiekunom za przygotowanie i udział w konkursie, sponsorom – Urzędowi Gminy i Starostwu Powiatowemu w Krasnymstawie, Przewodniczącemu Rady Powiatu panu Markowi Nowosadzkiemu, Bankowi Spółdzielczemu i PKO S.A. za ufundowanie nagród oraz Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej i Zakładowi Cukierniczo-Piekarniczemu Kawa za przekazanie wyrobów mleczarskich i cukierniczych dla uczestników konkursu.