001Kolejnym sukcesem może pochwalić się Mikołaj Kalisz, uczeń klasy VIII. W tym roku szkolnym przygotowywał się do wielu konkursów, ostatnie tygodnie poświęcił fizyce. W II edycji Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego „Unifikacja fizyki” zajął 10. lokatę i uzyskał tytuł laureata.


Organizatorem konkursu, skierowanego do uczniów szkół podstawowych, jest III LO im. Unii Lubelskiej w Lublinie, a patronat honorowy sprawują: Lubelski Kurator Oświaty, UMCS Lublin, Polskie Towarzystwo Fizyczne.
Konkurs składał się z dwóch etapów. Pierwszy odbywał się on-line 12.02.2020 r.; 79 uczniów rozwiązywało 20 zadań testowych. W drugim etapie konkursu wzięło udział 47 uczestników, którzy 26.02. w III LO w Lublinie rozwiązywali różnorodne zadania:
krzyżówka, zadania zamknięte i otwarte. Zadania obejmowały materiał znacznie wykraczający poza podstawę programową i wymagały wykazania się umiejętnością kreatywnego myślenia.
Wynik Mikołaja jest satysfakcjonujący. Kolejny raz gratulujemy.
Ucznia do konkursu przygotowywała Celina Kowal.