2015 05 18 1219321Sześć drużyn gimnazjalistów z Krasnegostawu, Krupego, Małochwieja Dużego, Siennicy Nadolnej i Siennicy Różanej przybyło 18 maja 2015 r. do naszej szkoły, by wziąć udział w VI Okręgowym Lubelskim Turnieju Chemicznym. 
Okręgowy etap konkursu wyłania zespół najlepszych chemików, który zmierzy się na szczeblu wojewódzkim turnieju z laureatami innych okręgowych eliminacji. Finał naukowych zmagań odbędzie się na Wydziale Chemii UMCS w Lublinie.
W naszym okręgu zwycięstwo drużynowe przypadło uczniom szkoły w Siennicy Nadolnej: Bartoszowi Bańce, Julii Ilnickiej i Norbertowi Kaluźniakowi.
Indywidualnie pierwsze miejsce zajęli: Maciej Kowalczyk z klasy I z Gimnazjum nr 4 w Krasnymstawie, Julia Ilnicka z klasy II i Bartosz Bańka z klasy III, oboje z Gimnazjum nr 1 w Siennicy Nadolnej. 
Organizatorem turnieju są Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Wydział Chemii lubelskiego Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej. Patronat nad turniejem objęli: Prezes Polskiego Towarzystwa Chemicznego prof. dr hab. Bogusław Buszewski oraz Lubelski Kurator Oświaty Krzysztof Babisz. 
VI Okręgowy Lubelski Turniej Chemiczny w Siennicy Nadolnej swoją obecnością zaszczycili: Aleksandra Reder – konsultant Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Zamościu, dr hab. Ryszard Maciej Janiuk – kierownik Zakładu Dydaktyki Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Włodzimierz Kuśmierczuk – nauczyciel I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego i Liceum Społecznego im. Unii Europejskiej w Zamościu, Marek Nowosadzki – przewodniczący Rady Powiatu Krasnystaw, Ewelina Janowczyk – kierownik referatu oświaty w Gminie Krasnystaw, Henryk Długosz – dyrektor Zespołu nr 5 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Krupem, Małgorzata Policha – dyrektor Zespołu nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego w Siennicy Nadolnej oraz Michał Kostrzanowski – laureat 61. Olimpiady Chemicznej, uczestnik II i laureat III Regionalnego Turnieju Chemicznego.