tablica szkolna zebranie

To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.

Opłata za obiady w  listopadzie 2019 r.

wynosi: 76,00 zł (siedemdziesiąt sześć złotych 00/100)

- powyższej opłaty należy dokonać do dn. 10.11.2019 r.

Proszę o terminowość opłat oraz zapisów.

Odpisów za obiady można dokonać każdego dnia do godz. 8.00

w sekretariacie szkoły lub u intendenta.

To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.
Opłata za obiady w m-cu październiku 2019 r. wynosi: 
88,00 zł (osiemdziesiąt osiem złotych 00/100) 
- powyższej opłaty należy dokonać do dn. 10.10.2019 r. 
Proszę o terminowość opłat oraz zapisów. 
Odpisów za obiady można dokonać każdego dnia do godz. 8:00 
w sekretariacie szkoły lub u intendenta