image noz widelec 370W styczniu opłata za obiady wynosi 80,00 zł. Wpłaty należy dokonać do 20 stycznia 2022 r. Proszę o terminowość wpłat. Odpis obiadu można zgłosić telefonicznie, dzwoniąc do sekretariatu szkoły, lub do intendenta, do godz. 8.00 każdego dnia.