image noz widelec 370Opłata za obiady w grudniu 2021 r. wynosi: 64,00 zł - powyższej opłaty należy dokonać do dn. 10.12.2021 r. Proszę o terminowość opłat oraz zapisów. W grudniu nie ma odpisów.