Opłata za obiady w listopadzie 2021 r. wynosi: 76 zł. Powyższej opłaty należy dokonać do dn. 10.11.2021 r. Proszę o terminowość opłat oraz zapisów. Odpis obiadu można zgłosić telefonicznie, dzwoniąc do sekretariatu szkoły lub intendenta do godziny 8:00 każdego dnia.