image noz widelec 370Opłata za obiady w czerwcu wynosi 48,00 zł. Wpłaty należy dokonać do 10.06.2021 r. Proszę o terminowość wpłat! W tym miesiącu nie ma odpisów!