image rodzice 370Rada Rodziców zwraca się do Państwa z prośbą o wpłaty na rzecz Rady Rodziców w kwocie 40 zł. Wpłaty można dokonywać bezpośrednio na konto Rady Rodziców, Nr konta: 43 8200 0008 2001 0010 6539 0001, lub do wychowawców klas. Jednocześnie serdecznie dziękujemy wszystkim z Państwa, którzy dokonali wpłat, dzięki czemu możemy pomóc dofinansowywać różnego rodzaju inicjatywy szkoły. Te fundusze zawsze wracają do naszych dzieci. Liczymy na Państwa zrozumienie i wsparcie.
Rada Rodziców