Otrzymaliśmy podziękowanie za udział w akcji „Szkoła do hymnu”.

DSCN8320Uczniowski Klub Sportowy „Polana” w ramach realizowanego we współpracy z Gminą Krasnystaw projektu promowania aktywnych form spędzania wolnego czasu organizuje zajęcia profilaktyczne skierowane do najmłodszych uczniów naszej szkoły. Za organizację tych zajęć odpowiadają nauczyciele Elżbieta Kasperek i Dariusz Dubaj.

stypendiaSzanowni Państwo
Osoby, które otrzymały pomoc materialną - stypendium szkolne - w formie zwrotu kosztów poniesionych na cele edukacyjne, prosimy o złożenie dokumentów potwierdzających dokonanie w/w wydatków (np.: faktury, bilety miesięczne)
od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 do 15:00, do 6 grudnia 2021 r. Biuro Obsługi Interesantów pok. nr 13


Stypendium szkolne może być przyznane w jednej lub kilku z następujących form:
1. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą dotyczących w szczególności:

dzien p d0002Corocznie 20 listopada obchodzimy Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka (my przyłączyliśmy się do inicjatywy UNICEF – na szkolnych korytarzach było niebiesko). W naszej szkole przygotowywaliśmy się do tego wydarzenia od kilku dni.

IMG 20211119 14403719 listopada 49 uczniów naszej szkoły odwiedziło Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, przestrzeń, która inspiruje do obserwacji, doświadczania, zadawania pytań i poszukiwania odpowiedzi.

DSCN8229Tegoroczne szkolne obchody Święta Niepodległości odbyły się w formie dostosowanej do sytuacji, bez uroczystej akademii, recytacji i śpiewu pieśni patriotycznych, ale mimo to w radosnym nastroju. Uczennice i uczniowie w strojach apelowych, z przypiętymi kotylionami prezentowali się wyjątkowo.