Przewodnicząca
Ewelina Jarosz

Wiceporzewodnicząca
Magdalena Sawa


Sekretarz
Agata Gołębiowska – Zych


Skarbik
Adriana Łysakowska


Członkowie prezydium
Izabela Zienkiewicz
Mariola Wojtal – Szuran

Komisja rewizyjna
Emilia Sitarz
Małgorzata Antoniuk
Monika Barczuk