Mirosław Berbeć - wychowanie fizyczne

Jolanta Ćwirta - nauczanie zintegrowane

Krzysztof Darmochwał - muzyka, plastyka, sztuka

Dariusz Dubaj - wychowanie fizyczne

Beata Gołębiowska - bibliotekarz

Aleksandra Góreczna - język angielski

Elżbieta Kasperek - nauczanie zintegrowane

Maria Klasura - religia

Dorota Kostecka- Marchewa (pedagog)

Beata Kostrzewska - religia

Celina Kowal - technika, geografia, fizyka

Monika Kwaśniak - logopeda

Jacek Kwiecień - zajęcia komputerowe, informatyka

Wioletta Lis - język angielski

Beata  Maluga - wychowanie fizyczne

Elżbieta Mazurek - nauczanie zintegrowane

Bożena Mitura - język polski

Renata Olida - język niemiecki

Urszula Podgórna-Miszczak - nauczanie zintegrowane

Małgorzata Policha (dyrektor) - język polski

Małgorzata Rzemieniuk - matematyka

Zbigniew Rzemieniuk - chemia, matematyka

Dariusz Sułek - biologia

Justyna Godula (psycholog)

Beata Wrońska - historia, wiedza o społeczeństwie